Dutch books

Soefisme Herzien

Het soefisme wordt steevast omschreven als 'de mystieke tak van de islam'. Wat meer aandacht voor deze onderbelichte spirituele kant van de islam, zo stellen sommigen, zou ons kunnen helpen om hedendaagse maatschappelijke vraagstukken te ontmijnen. Met de ene vinger wijst men dan richting 'islamitisch fundamentalisme' als probleem en met de andere vinger naar 'het soefisme' als oplossing.

Maar, al zit de hedendaagse aandacht voor soefisme vol goede bedoelingen, uiteindelijk laat men telkens opnieuw zien dat men weinig begrepen heeft van de islamitische mystiek. De typische beschrijvingen staan bol van de misverstanden en de conclusies die eruit voortvloeien vragen om stevige nuanceringen.

Die misverstanden vloeien niet eenvoudigweg voort uit onschuldige onwetendheid. Het zijn misverstanden die nauw verbonden zijn met enorme blinde vlekken van de gangbare kijk op religie en met prangende politieke kwesties. Weinigen zijn er zich van bewust, maar de wijze waarop men omgaat met mystiek in het algemeen en met 'soefisme' in het bijzonder, houden heel wat hedendaagse conflicten mee in stand.

Auteur
Language
Dutch

Fast Food Fatwa's: Over islam, moderniteit en geweld

In de hedendaagse debatten rond de plaats van religie in onze moderne wereld, staat de islam vandaag centraal. In Fast Food fatwa’s legt Jonas Slaats een aantal verbanden die zelden gelegd worden maar die noodzakelijk zijn voor een bredere kijk op de hedendaagse spanningen.

Een boek over salafi’s en petro-islam, over offerfeesten en boerka’s, over soefi’s en politieke mystiek, over kromzwaarden en Killing Fields, over rede en geloof. En over de manier waarop al die thema’s kampen met foute perceptie. Vanuit zowel sociologische, politieke, psychologische als theologische analyses laat hij zien hoe nauw de relaties zijn tussen de fatwa’s van de fundi’s en de fast food van Wall Street.

Met een overvloed aan solide argumenten, krachtige voorbeelden en vaak genegeerde feiten legt Jonas Slaats hardnekkige sociale en mentale denkbeelden bloot die onze wereld gevangenhouden in oorlog en onzin. Het onthult onze culturele blindheid en de grenzen van het moderne verlichtingsdenken. Een spiegel waarin het niet altijd prettig kijken is.

Auteur
Language
Dutch
A collaboration with

Albert Schweitzer: Leven dat leven wil

De meest beroemde zin die Albert Schweitzer ons naliet luidt: ‘Ik ben leven dat leven wil te midden van leven dat leven wil’. Zijn levenswil was ongemeen groot en veelzijdig. Als student nam hij het besluit om zijn beloftevolle academische en muzikale loopbaan in te ruilen voor een humanitair engagement. Hij studeerde geneeskunde en vertrok in 1913 naar Afrika om in Lambarene (Gabon) een ziekenhuisdorp te stichten. Maar ook in het oerwoud bleef hij Bach spelen, bestudeerde Kant, Nietzsche en Goethe en schreef een heel oeuvre bij elkaar. Zijn studies over Jezus en Paulus zijn grensverleggend geweest. Vandaag krijgt ook zijn radicale ecologische ethiek van ‘eerbied voor het leven’ een profetische betekenis. 
 
Dit boek is de vrucht van een studiedag in Leuven, vijftig jaar na de dood van Schweitzer (1875-1965). Niet alleen deskundige bijdragen over zijn spirituele erfenis kwamen er aan bod maar ook getuigenissen van mensen voor wie Schweitzer een ‘heldere bron’ van inspiratie was en blijft.

Auteur
Luk Bouckaert (red.)
Language
Dutch
A collaboration with

Etty Hillesum: Volledig Leven

Honderd jaar na de geboorte van Etty Hillesum staat haar literaire en spirituele erfenis meer dan ooit in de aandacht. En dat is maar goed ook. Op 12 december 2014 organiseerde SPES-forum vzw een colloquium over Etty Hillesum in museum M in Leuven. Deze dag paste in de reeks ‘Heldere Bronnen’, waarin SPES het spirituele erfgoed van inspirerende figuren uit het verleden weer onder de aandacht wil brengen. We willen tonen hoe springlevend ze zijn, zoals een bron die nooit opdroogt en waarvan het water nog altijd even helder en dorstlessend is. Deze publicatie is een neerslag van de lezingen en getuigenissen tijdens het colloquium. 
 

Auteur
Lies Daenen (red.)
Language
Dutch
A collaboration with

Soefi's, Punkers & Poëten: Een christen op reis door de islam

Drie jaar lang voerde de christelijke theoloog Jonas Slaats openhartige gesprekken met invloedrijke spirituele figuren en belangrijke artiesten uit de islamitische wereld. Hij combineerde zijn academische achtergrond in filosofie, antropologie en theologie met zijn ervaring in activisme, bloggen en schrijven en verzamelde zo een reeks boeiende dialogen over allerhande onderwerpen op het snijvlak van cultuur, maatschappij en religie. Pogingen tot interreligieuze toenadering ontwijken dikwijls de moeilijke onderwerpen en blijven vaak wat op de oppervlakte. Maar met zijn reis als 'Halal Monk' wilde Jonas een stap verder gaan. Hij wilde de ziel van de islam op het spoor komen en mogelijkheden achterhalen om culturele en religieuze impasses te doorbreken. Dit boek bundelt zijn belangrijkste gesprekken. Tussen die gesprekken door worden kernaspecten van de islamitische traditie nader toegelicht en wordt hun plaats binnen de huidige debatten verduidelijkt.
Auteur
Language
Dutch
A collaboration with

Adem: De essentie van meditatie en gebed

Dit mystieke boekje verheldert het innerlijke wezen van meditatie en gebed. Het biedt een houvast om geest, hart en ziel naar momenten van spirituele rust en reflectie te begeleiden.

In een gevatte en poëtische taal verduidelijkt Jonas Slaats de kernaspecten van meditatie en gebed. Hij bespreekt niet hun uiterlijke vormen of technische kanten maar wel hun mentale vormen en dieperliggende geest. En doorheen dat alles geeft hij nieuwe woorden aan onze relatie met het goddelijke.

Terwijl heel wat meditatieboekjes zich op fysieke oefeningen en lichaamshoudingen richten die specifieke energiekanalen kunnen openen, beschrijven de verzen in dit boekje de verschillende 'spirituele houdingen' die de 'kanalen van de ziel' tussen onszelf en God kunnen openen.

Auteur
Language
Dutch

Vasten: De eenvoud van Gandhi en Jezus

Vasten is één van de krachtigste manieren om onze spiritualiteit te voeden, versterken en beleven. Al zijn velen het vergeten, er schuilt een enorme traditie onder die ook vandaag meer dan relevant blijft. Gandhi en Jezus zijn twee meesters van het vasten. Als geen ander kunnen zij ons aanleren wat vasten betekent en hoe we het kunnen aanpakken. Hun woorden en daden van eenvoud kunnen een diepere wijsheid aanboren en ons inspireren tot concrete daden van echte zuivering. Hun inzichten tonen hoe vasten kan helpen om elke strijd door te komen - zowel onze innerlijke spirituele strijd als onze strijd tegen maatschappelijk onrecht.

Auteur
Language
Dutch