Praktijktesten Nu

Screenshot praktijktesten nu site

Het platform Praktijktesten Nu vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calling/shopping te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. Het platform is een actieplatform dat bestaat uit de organisaties Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, ella vzw, Minderhedenforum, Uit De Marge, Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie, De Vlaamse Jeugdraad en het Vlaamse Huurdersplatform.

Het platform gaat de strijd aan tegen discriminatie in het algemeen, maar met een focus op etnisch-culturele discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. Al vinden de leden van het platform uiteraard dat ook in andere levensdomeinen praktijktesten en mystery calling/shopping moet ingezet worden in de strijd tegen discriminatie.

Het platform Praktijktesten Nu wil bereiken dat:

  • praktijktesten en mystery calls (in private en publieke sector) systematisch plaatsvinden door overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau.
  • praktijktesten en mystery calls (in private en publieke sector) mogelijk blijven door burgers, middenveldorganisaties, vakbonden en academici.
  • er de nodige decretale en wetgevende kaders komen om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun democratische opdracht om discriminatie hard aan te pakken. 

Daartoe volgt het platform Praktijktesten Nu de Vlaamse, Brusselse en federale politiek omtrent discriminatie op de arbeids- en woonmarkt op de voet.

Yunus Publishing ontwikkelde de website.